Okata Top
  • mklist
mailtofacebook

  Suhr

Pickups

V70

ML
ML Classic

V60 and V60 LP

V54

S90

Thornbucker Neck & Bridge

Aldrich Neck & Bridge

Classic T Low Peak

SSH+ and DSH+ Bridge

SSH and DSH Bridge

SSV+ and DSV+ Bridge

SSV and DSV Bridge & Neck

Classic J Vintage & Humphrey Bass

7 Hot Neck & Bridge